5 il telekomumnikasiya
sahəsində
35 şirkət bizim zəng mərkəzimizdən
istifadə edirlər
Zənglərin tarifikasiya
müddəti:
1 dəqiqə
54 həyata keçirilmiş layihə
Daxil olan zənglər 11 000 000
dəqiqədən çoxdur
Xidmətin səviyyəsi 98%